Support
www.muangthairich.com
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
จำนวนครั้งที่เปิดดูสินค้า : 2624 | ความคิดเห็น: 1

โครงการ เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

 เพิ่มเมื่อ: 2015-10-14 13:15:52.0
 แก้ไขล่าสุด: 2017-07-05 15:55:37.0

รายละเอียด:
ทำ 1 ได้ถึง 2 รวมหลักประกันตลอดชีพ กับการรับทรัพย์ เข้าด้วยกัน , จ่ายเบี้ยสั้น เพียง 7 ปี แต่คุ้มครองยาวนาน ,มีเงินจ่ายคืน รับต่อเนื่องไป ตลอดอายุสัญญา
ไม่ระบุราคา


*คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่*

 

 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย 
2.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริงและบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ 


กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับอายุรับประกันภัย 15-59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี)

มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น 
ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ 
1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง 
2. การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ 
3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

 

 

ประกันคุ้มครองชีวิตและออมทรัพย์รับเงินคืนตลอดชีพ 90/7 จ่ายเบี้ยเพียง 7 ปี ลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท

วันนี้ด้วยเมืองไทยรับทรัพย์ตลอดชีพ ให้คุณจ่ายเบี้ย

ประกันเหมาจ่ายเพียง 7 ครั้งเท่านั้น  แต่ให้เงินคืน 2% ตลอดชีวิต

จนถึงอายุ 90 ปี เป็นทั้งประกันชีวิต - ออมทรัพย์ - ลดหย่อนภาษี

ให้คุณทั้ง 3 เด้งเลยทีเดียว

ดังนั้นเมืองไทยรับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 เป็นประกันที่ผสมผสาน

ทั้งประกันคุ้มครองชีวิต และออมเงินไว้ในกรมธรรม์เดียว

พร้อมทั้งตอบโจทย์เรื่องการลดหย่อนภาษี 100,000 บาทแรก

ให้คุณอีกด้วย ดังนั้นทำให้เมืองไทยรับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีให้คุณได้รับความคุ้มครอง ออมทรัพย์

ลดหย่อนภาษี และสามารถซื้อประกันสุขภาพได้อีกด้วย

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เงื่อนไขทำประกัน

- อายุที่รับประกัน : 1 เดือน - 70 ปี

- ระยะเวลาชำระเบี้ย : 7 ปี

- ระยะเวลาเอาประกัน(คุ้มครอง) : ถึงอายุ 90 ปี

- เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา

- ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

- สามารถซื้อประกันสุขภาพและสัญญาเพิ่มเติมได้

- ตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

กรณีที่ 1

ผู้เอาประกัน จ่ายเบี้ยประกัน จำนวน 86,430 บาท/ปี
ทุนประชีวิต 1,000,000 บาท

ได้รับผลกำไรทั้งสิ้น  1,995,620 บาท


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   

กรณีที่ 2

เพศหญิงอายุ 30 ปี จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท

เบี้ยประกัน 95,220 บาทต่อปี

 

ได้รับผลกำไรทั้งสิ้น 1,353,460 บาท

ลดหย่อนภาษีอีก 133,308 บาท(ฐานภาษ๊ 20 %)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    

กรณีที่ 3

เพศชายอายุ 30 ปี จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท

เบี้ยประกัน 100,290 บาทต่อปี

กำไรทั้งสิ้น จำนวน  1,317,970 บาท

ประหยัดภาษีอีก 210,000 บาท (ฐานภาษี 30 %)

 

หมายเหตุ
- เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด 

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โครงการเมืองไทย ได้ใจ 3/2 เมืองไทยเพิ่มทรัพย์ 12/6 เมืองไทย เซฟวิ่ง ดีไลท์ 10/4 ตะกาฟุล ตลอดชีพ 95/20 เมืองไทยธนพันธ์ 20/8
guest
ผู้หวังดี
- Guest -

2015-12-05 11:12:07.0 Post : 2015-12-05 11:12:07.0

   คำเตือน !!!

โปรดระวัง  เว็บไซต์นี้ก๊อปปี้ข้อมูลเว็บไซต์อื่นมาใช้ โดยไม่ได้รับอนุุญาต

guest
ชื่อ
Email
เบอร์โทรศัพท์