Support
www.muangthairich.com
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
จำนวนครั้งที่เปิดดูสินค้า : 1213 | ความคิดเห็น: 1

โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7

 เพิ่มเมื่อ: 2015-10-21 12:19:48.0
 แก้ไขล่าสุด: 2015-12-03 09:51:23.0

รายละเอียด:
มีเงินจ่ายคืน ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ รวมตลอดสัญญาสูงถึง 51% ผลประโยชน์ดี เงินครบกำหนด สัญญา 135% คุ้มครองชีวิต ตลอดสัญญา สูงถึง 145%
ไม่ระบุราคา

 

 

 ข้อมูลแบบประกัน

 

  •        รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง  186%*
  •        รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานและสูงถึง  145%*
  •        รับเงินจ่ายคืนทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่  1 - 13 รวม สูงสุดถึง 51%*
  •        หากผู้เอาประกันภัยกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชถาวร บริษัทฯ จะชำระเบี้ยประกันภัยให้จนครบ 7 ปี**
  •        ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 70 ปี

หมายเหตุ

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7

กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย

กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย 

 

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

ผลประโยชน์  

   

หมายเหตุ : 

เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 .. 51

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

** กรณีผู้เอาประกันภัย (สำหรับอายุรับประกันภัย 15 - 59 ปีได้รับบาดเจ็บหรือเกิดโรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร โดยพิสูจน์ได้ว่าเกิดการทุพพลภาพขึ้นระหว่างครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการพิสูจน์โดยครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยเมืองไทยซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7 ที่ครบกำหนดชำระในระหว่างทุพพลภาพจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

 

เมืองไทยซุปเปอร์เซฟวิ่ง 14/7 ออมทรัพย์ผลตอบแทนสูง

ลดหย่อนภาษี 100,000 บาท

 

เมืองไทยซุปเปอร์เซฟวิ่ง 14/7 ลดหย่อนภาษี 100,000 บาท มีเงินคืนทุกปี 3-5% (ไม่เสียภาษี)

คุ้มครองชีวิต 145% ตั้งแต่ปีแรกวันนี้คุณเริ่มวางแผนภาษีปี 2558 แล้วหรือยังครับ ??

ไม่ต้องไปหาแบบประกันให้ยุ่งยาก เพราะซุปเปอร์เซฟวิ่ง 14/7ด้วยผลตอบแทนไม่เสียภาษี

สมัครเลย  ไม่ต้องคิดมาก เพราะเราคิดให้คุณแล้ว

"แนะนำสำหรับคนที่เริ่มทำงานอายุ 20 - 40 ปี"
" ได้ทั้งออม คุ้มครองชีวิต และลดหย่อนภาษี "

 

โครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2558

 


ตัวอย่างอัตราภาษีตามฐานเงินเดือน

 

 

แบบประกันใหม่ ๆ จากเมืองไทยประกันชีวิต สำหรับลดหย่อนภาษี

- ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

- มีเงินคืนเพื่อ เพิ่มสภาพคล่องทุกปี

- คุ้มครองชีวิตสูงสุด 145% ตั้งแต่ปีที่ 1 - 14

- พิเศษ !! ยกเว้นเบี้ยประกันกรณีผู้เอาประกันทุพพลภาพฟรี !!

- ผลตอบแทนจากประกันชีวิตไม่ต้องเสียภาษี และไม่ถูกหักภาษี

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เงื่อนไขการรับประกันภัย

- อายุที่รับประกัน : 1 เดือน - 70 ปี

- ระยะเวลาเอาประกัน : 14 ปี

- ระยะเวลาชำระเบี้ย : 7 ปี

- จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพได้

- เบี้ยประกันสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรณีที่ 1

เพศชาย อายุ 35 ปี ชำระเบี้ยประกันปีละ 22,600 บาท คุ้มครองชีวิต 100,000 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

สิ้นปีที่ 14 ได้รับผลกำไร  27,800 บาท

ภาษี 10% เงินคืนภาษีจากสรรพากร 2,260x7= 15,820 บาท

ผลประโยชน์+คืนภาษี 27,800+5,820 = 43,620 บาท 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรณีที่ 2

เพศชาย อายุ 35 ปี ชำระเบี้ยประกันปีละ 50,000 บาท คุ้มครองชีวิต 227,792 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

สิ้นปีที่ 14 ได้รับผลกำไรจำนวน  73,693 บาท 

ฐานภาษี 20% เงินคืนภาษี 10,000 x 7= 70,000 บาท

เงินคืน + คืนภาษี 73,693 + 70,000 = 143,693 บาท

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                                 กรณีที่ 3
เพศชาย อายุ 35 ปี ชำระเบี้ยประกันปีละ 100,000 บาท คุ้มครองชีวิต 666,667 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

สิ้นปีที่ 14 ได้รับผลกำไรจำนวน  155,174 บาท

ฐานภาษี 30% เงินคืนภาษี 30,000 x 7= 210,000 บาท

เงินคืน+คืนภาษี 155,174 + 210,000 = 365,174 บาท

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16 เมืองไทย สมาร์ท เซฟเวอร์ 10/1 เมืองไทยเพิ่มทรัพย์ 12/6 เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60 เมืองไทยธนพันธ์ 20/8
guest
เจ้าของเว็บ
- Guest -

2015-12-05 11:15:30.0 Post : 2015-12-05 11:15:30.0

   คำเตือน !!!

โปรดระวัง  เว็บไซต์นี้ก๊อปปี้ข้อมูลเว็บไซต์อื่นมาใช้ โดยไม่ได้รับอนุุญาต

guest
ชื่อ
Email
เบอร์โทรศัพท์